نمایش 1–12 از 18 نتیجه

Calcium Nitrate نیترات کلسیم

” نیترات کلسیم بلو اوشن” کود محلول در آب است که نیتروژن و کلسیم را بطور همزمان برای افزایش کیفیت

Cristaland NK 10-0-40 کریستالند ان کا

“کریستالند NK10-0-40” کود حاوی ازت با درصد بالای پتاسیم می باشد که برای تامین عناصر مورد نیاز گیاه در طول

Cristaland NP 15-50-0 کریستالند ان پی

“کریستالند NP15-50” کود حاوی ازت و درصد بالای فسفر می‌باشد که برای تامین عناصر مورد نیاز گیاه در ابتدای مراحل

Dualspore N-Slow 38

“ان اسلو 38” کود اوره با پوشش گوگردی کندرهش می‌باشد که با آزادسازی تدریجی علاوه بر جلوگیری از آبشویی اوره

Fe963(INNOVIVE)

620,000 تومان
“آهن 963″کود آهن محلول، کلاته شده با EDDHA و همراه با ايزومر اورتو– اورتو است. عنصر آهن در فعال شدن

Ferrosave48(INNOVIVE)

آهن یک عنصر ضروری برای تغذیه ­ی گیاه بوده و نقش مهمی در تشکیل کلروفیل دارد. کمبود آهن عامل محدود

GrowBest گروبست

“گروبست”  کودی حاوی ازت، فسفر و پتاسیم می‌باشد که با تامین همزمان مواد آلی، آلجینیک اسید، اسیدهای آمینه و عناصر

Kinghami کینگ‌همی مایع

“کینگ­‌همی” ” کودی حاوی ازت، فسفر و پتاسیم می‌باشد که با تامین همزمان مواد آلی، آلجینیک اسید، اسیدهای آمینه و

Lyric 4.8 لیریک

“لیریک 8/4″کود آهن محلول، کلاته شده با EDDHA و ايزومر اورتو– اورتو است. عنصر آهن در فعال شدن بیش از

Orthosave 55 (INNOVIVE)

“اورتوسیو 55″کود آهن محلول، کلاته شده با EDDHA و همراه با ايزومر اورتو– اورتو است. عنصر آهن در فعال شدن

Phyllon Complex فیلون کمپلکس

“فیلون کمپلکس” حاوی کلسیم محلول و کمپلکس شده و یکی از بهترین ترکیبات برای جبران کمبود کلسیم در گیاه است.

SAGA ساگا (پتاسیم هیومات)

پتاسیم هیومات (ساگا)، حاوی هیومیک اسید، پتاسیم و فولویک اسید می باشد، با تاثیر بر روی خواص فیزیکی، شیمیایی و